Výročí

Manfred Hoberl se narodil 12. V. 1964

45 let Ronnie Coleman se narodil 13. V. 1964

75 let polský průkopník kult. Andrzej Jasiński se narodil 13.V.1934 (na foto)

85 let americký vzpěrač Norbert Shemanski se narodil 30.V.1924

Všem jmenovaným blahopřejeme.