Výročí

70 let Joe Abbenda se narodil 4. července 1939

70 let veterán IFBB Katsumi Ishimura se narodil 10. července 1939

65 let zápasník Ric Drasin se narodil 12. července 1944

50 let Thierry Pastel se narodil 6. července 1959

Všem jmenovaným BLAHOPŘEJEME!