Výročí

45 let Anja Langer se narodila 2. června 1965 (na foto)

55 let Tom Platz se narodil 26. června 1955

80 let Tommy Kono se narodil 27. června 1930 (na obr. se Sergio Olivou)

Všem blahopřejeme!