Výročí

Shawn Ray se narodil 9. září 1965

50 let Jean Paul- Guillaume se narodil 17. září 1960

70 let Dr. Luděk Nosek se narodil 4. září 1940

70 let Bob Gajda se narodil 13. září 1940

75 let Zdeněk Srstka se narodil 26. září 1935 (na foto vpravo)

Všem jmenovaným přejeme pevné zdraví!

nosek-vro.jpg

Dr. Luděk Nosek (druhý zleva)

gajda-vro.jpg

Bob Gajda