Výročí

60 let Jeff Everson se narodil 12. října 1951

70 let Hans Zdražila se narodil 3. října 1941

80 let Marvin Eder se narodil 22. října 1931

Všem blahopřejeme!

hans_zdrazila.jpg

Hans Zdražila

vyro-eder.jpg

Marvin Eder