Výročí

50 let Lenda Murray se narodila 22. února 1962

 

50 let Berry DeMey se narodil 23. února 1962

 

55 let Jon-Jon Park se narodil 1. února 1957

 

85 let Arthur Robin se narodil 5. února 1927

Dámě i pánům přejeme do dalších let pevné zdraví!