Výročí: květen 2013

| KRONIKU M&F ONLINE připravuje JOSEF ŠVUB

 

Richard Gaspari

50 let Richard Gaspari se narodil 16. května 1963

 

Leroy Colbert

80 let Leroy Colbert se narodil 9. května 1933

 

Oběma přejeme především hodně zdraví!