Výročí v březnu/marci 2017

60 let bratři David a Peter Paulovi (Barbaři) se narodili 8. března 1957

 

VYROCI OVE RYTTER
60 let kulturista a vydavatel Ove Rytter se narodil 10. března 1957

VYROCI ING. PETER URICEK
70 let ing. Peter Uríček se narodil 9. března 1947 (na foto s Pavlem Nesnídalem a Janem Černým)

VYROCI D. RIGERT
70 let vzpěrač David Rigert se narodil 12. března 1947

VYROCI PAT NEVE
70 let Pat Neve se narodil 15. března 1947 

Kronika přeje ještě mnoho spokojených let!

 

Připomínáme, že dne 11. března 2007 skonal exotický bodybuilder Tony Carroll (nar. 1942).