Výročí v lednu

VÝROČÍ

50 let          Mike O´Hearn se narodil 26. ledna 1969

55 let          Miloš Šarčev se narodil 17. ledna 1964

60 let          Cory Everson se narodila 4. ledna 1959 (velký profil najdete v příštích číslech časopisu Muscle&Fitness)

60 let          Ralf Möller se narodil 12. ledna 1959

Dámě a pánům blahopřejeme!

Před 15 lety, dne 25. ledna 2004, skonal exotický bodybuilder Sonny Schmidt (nar. 9. V. 1953). Čest jeho památce.

výročí v lednu

Cory Everson se narodila 4. ledna 1959 (velký profil najdete v příštích číslech časopisu Muscle&Fitness)

výročí v lednu

Ralf Möller se narodil 12. ledna 1959

výročí v lednu

Mike O´Hearn se narodil 26. ledna 1969

výročí v lednu

Miloš Šarčev se narodil 17. ledna 1964

výročí v lednu

dne 25. ledna 2004, skonal exotický bodybuilder Sonny Schmidt (nar. 9. V. 1953). Čest jeho památce.