Výročí v lednu/januári 2017

|KRONIKU M&F ONLINE připravuje JOSEF ŠVUB

Naim Sülejmanoglu (Šalamanov) se narodil 23. ledna 1967

TONY PEARSON

60 let Tony Pearson se narodil 11. ledna 1957- viz portrét

VALERIJ ŠARIJ

70 let vzpěrač Valerij Šarij se narodil 2. ledna 1947- viz portrét

PETR PAVLÁSEK

70 let vzpěrač JUDr. Petr Pavlásek se narodil 31. ledna 1947-viz portrét

Kronika blahopřeje!

Follow @MF_CzechSlovak