Výročí v listopadu 2015

| KRONIKU M&F ONLINE připravuje JOSEF ŠVUB

Aaron Baker se narodil 9. listopadu 1960.

Výročí Samir Bannout60 let  Samir Bannout se narodil 7. listopadu 1955.

Výročí Kubica Antonín (nahoře druhý zprava)75 let  trenér vzpěračů v České Třebové Antonín Kubica se narodil 3. listopadu 1940 (nahoře druhý zprava).

Don Howorth se narodil 9. listopadu 1935.

Padesátníkovi, šedesátníkovi, pětasedmdesátníkovi i osmdesátníkovi blahopřejeme!

 

Připomínáme nedožité padesátiny Mike Matarazza (nar. 8. listopadu 1965) a nedožitých 90 let George Eifermana.  (Seriál o něm začíná v Kronice M&F ONLINE tento měsíc).

Výročí Mike MatarazzoMike Matarazzo

Výročí George Eifferman George Eifferman