Výročí v prosinci/decembri 2016

|Kroniku M&F online připravuje JOSEF ŠVUB

Blagoj Blagojev se narodil 4. prosince 1956

Vše nejlepší přeje Kronika!