Začátky: Bob Gajda

gajda-zatky_copy.jpgNení mnoho kulturistů, kteří by vydrželi v paměti veřejnosti v tak příznivém světle a dlouho jako náš oslavenec Bob Gajda, asi též částečně proto, že si jako Mr. USA a Mr. America v roce 1966 přisvojil titul FIHC Mr. World/Universe ve východní Evropě a dovršil tím trojici velkých vítězství.

Narodil se manželům Stevenovi a Marii Gajdovým v Chicagu dne 13. září 1940. Rodina pocházela z Polska a dodnes mají ve Varšavě příbuzné. Otec ve 40. letech profesionálně boxoval ve střední váze, což synovi dalo počáteční inspiraci ke sportu, stejně jako kniha Let´s Take The Hard Road darovaná chůvou, v níž autoři kladli důraz na rozvoj tělesné síly. Po základní škole v Saint Boniface Robert pokračoval ve studiu na Gordon Tech High School. Ač vážil jenom 55 kg, vyznamenal se v košíkové, baseballu a americkém fotbalu (byl letterman), kde to dotáhl až na kapitána týmu. „Jako drobný klučík jsem četl Jowettovy kurzy, Atlasovy kurzy a cokoliv, co mělo něco společného s činkami,“ vrací se do mládí. Na cestě domů ze školy míjel sportovní prodejnu Norba Gruebera, chicagského trenéra a vydavatele časopisu Chicago Bodybuilder. Mladíkovo oko zaujaly plakáty Steve Reevese a Johna Grimeka, oko zkušeného trenéra zase ocenilo jeho kulturistický potenciál, a vzápětí už třikrát týdně trénoval. Během léta před zahájením fotbalové sezóny nabral 11 kg svalů…

„Šel jsem proti vůli svého kouče, neboť tenkrát se věřilo, že z posilování budete musclebound čili sešněrovaní svaly, nepohybliví. Říkal, že někteří hráči mohou cvičit s činkami, ale záložníci rozhodně ne, a tak jsem chodil do tělocvičny tajně,“ pokračuje Gajda. „Jednou mne ale načapal, zavedl do kostela a nechal přísahat před obrazem panenky Marie, že už cvičit nebudu. Nelhal jsem slovy, že už nebudu posilovat doma, protože tam jsem měl činky, zato jsem začal chodit do posilovny District Park YMCA. Na podzim mi kouč položil paži kolem ramen a pronesl k ostatním ´Podívejte na Gajdu, hází míč o deset yardů dál, je mohutnější, rychlejší a silnější, a to vše díky gymnastice bez nářadí!´ Všichni se rozesmáli, protože znali pravdu.“ Hned po maturitě Gajda nastoupil na vojnu k U.S. Air Forces v Thule. Jelikož se už předtím zajímal o džudo, na vojně si dodělal černý pásek a k tomu přidal 1. dan v karate. Zařazen byl jako instruktor sebeobrany, hodně cestoval a zařizoval vojenská tréninková střediska zvaná Conditioning Units; v uniformě strávil čtyři roky. Po propuštění studoval medicínskou přípravku na Indiana University, začátkem roku 1965 se oženil, v červnu byl na George Williams College jmenován bakalářem fyziologie. Titul master of physiology (na úrovni středoškolského profesora) si dodělal dálkově. (Pokračování příště)

Rubriku KRONIKA připravuje JOSEF ŠVUB

Pozn. red.: Obsáhlé články téhož autora z historie bodybuildingu a silových sportů přináší každý měsíc časopis MUSCLE&FITNESS.