Zacíleno: Vnější oblast prsou

Trénink, který vám pomůže vyformovat atraktivní vnější linie prsních svalů

Hrudník zcela jistě nepatří k těm svalovým partiím, které by průměrný kulturistický nadšenec zanedbával. Nicméně i v případě prsních svalů existují sporné názory na to, jak je nejlépe procvičovat. Vnější linie prsních svalů představují důležitý aspekt vzhledu dobře rozvinutého hrudníku. Klíčem k aktivaci této oblasti je úhel, pod kterým na prsní svaly působíme. Vnější část prsního svalu přitahuje paži seshora a zezadu dopředu a dolů. Nejúčinnějším cvikem na vnější okraje prsních svalů jsou kliky na bradlech s lokty směřujícími od těla.

Kdy je dělat

Kliky na bradlech jsou základní vícekloubový (kombinovaný) cvik a jako takový byste je měli zařadit do počáteční fáze tréninku. Smýšlejte o nich jako o dřepech pro horní polovinu těla.

Alternativní cviky

Rozpažování s kladkami na negativně nakloněné lavici, tlak na negativně nakloněné lavici

TRÉNINK PRSNÍCH SVALŮ
CVIK   SÉRIE OPAKOVÁNÍ
Kliky na bradlech (předklon, lokty směrující od těla) 5 10–15
Tlak na šikmé lavici 3 10–15
Stahování protisměrných kladek (v dolní poloze jsou ruce pod úrovní hrudníku) 3 15–20

 Tvar a funkce

Skupina prsních svalů sestává z velkého prsního svalu (m. pectoralis major), včetně jeho částí kolem klíční a hrudní kosti, a z malého prsního svalu (m. pectoralis minor). Velký prsní sval začíná od vnitřní třetiny klíční kosti (část klíčková), od kosti hrudní a přilehlých chrupavek prvních šesti žeber (část hrudníko-žeberní) a od pochvy přímého svalu břišního (část břišní). Z tohoto začátku se masité snopce sbíhají k podpažní jamce, jejíž přední ohraničení tvoří úponová část svalu. Krátká silná šlacha se upíná na hranu velkého hrbolu kosti pažní (humerus). Malý prsní sval je plochý trojúhelníkový sval překrytý velkým svalem prsním. Začíná na předním okraji kostěné části třetího až pátého žebra, vystupuje zevně strmě nahoru a upíná se na hákovitý výběžek lopatky. Prsní svaly provádějí addukci (přitažení) ramene, přičemž jejich vnější část přitahuje paži dolů a před tělo.

 

Text: BRYAN HAYCOCK                                  Foto: PER BERNAL