Franco & Arnold 1970 – Zvláštní dvojice (3)

Franco: V roce 1970 jsme dostávali málo peněz a tak jsme museli pracovat. Arnold řekl: Co bychom mohli dělat? Trochu jsme studovali na Santa Monica College a snažili se vylepšit angličtinu (Arnold absolvoval kursy angličtiny a na večerních školách nabýval základní znalosti o hospodářství. Později navštěvoval kurzy podnikové ekonomiky na ULCA, na West Los Angeles College a na univerzitě ve Wisconsinu, kde studia zakončil získáním titulu,- pozn. autora). Jelikož jsem v Itálii dělal na stavbě, mohli jsme pracovat. Tak jsme šli na úřad a ten chlapík říká: Prvně, nejste členy svazu. Musíte se postavit do řady a kdo ví, kdy vás zavoláme. Arnold na to: Možná bychom si mohli založit vlastní firmu. A tak jsme dali do novin inzerát.

 

Franco&Arnold 1970

Franco&Arnold 1970

Franco&Arnold 1970

Franco&Arnold 1970

Franco&Arnold 1970